รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 11:05 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
กรุงเทพมหานคร
 
WHITE
กรุงเทพมหานคร
 
WHITE
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
WHITE
ฉนิตา  ชัยสุข
กรุงเทพมหานคร  
WHITE
สกุณา  กิตติธนาชัย
กรุงเทพมหานคร  
WHITE
ชนกนันท์  ทองคำพร้อม
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ศรีสะเกษ
 
BLUE
ศรีสะเกษ
 
BLUE
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
BLUE
สิริวิมล  ชุมภูแสง
ศรีสะเกษ  
BLUE
นพนันท์  ทะวาปี
ศรีสะเกษ  
BLUE
สิวินีย์  สุรกา
ศรีสะเกษ