รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม B สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 10:49 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ชลบุรี
 
WHITE
ชลบุรี
 
WHITE
ชลบุรี
 
 
Remark :
WHITE
ประสิทธิ์  พูลกลาง
ชลบุรี  
WHITE
พงศธร  เส็งหพันธุ์
ชลบุรี  
WHITE
รัฐนันท์  ควรสถาน
ชลบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
น่าน
 
BLUE
น่าน
 
BLUE
น่าน
 
 
Remark :
BLUE
ธนพล  มีทองขาว
น่าน  
BLUE
สิริวัฒน์  เลาคำ
น่าน  
BLUE
กมล  สายธงแก้ง
น่าน