รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 8
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 10:38 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
กรุงเทพมหานคร
 
BLUE
กรุงเทพมหานคร
 
BLUE
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
BLUE
ภัทรพล  ประทุม
กรุงเทพมหานคร  
BLUE
ธีรภัทร  รันนันท์
กรุงเทพมหานคร  
BLUE
ปริณญา  โภคทวีงาม
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ปทุมธานี
 
WHITE
ปทุมธานี
 
 
Remark :
WHITE
อังศุธร  รัตนะ
ปทุมธานี  
WHITE
เกียรติศักดิ์  ใจชื้น
ปทุมธานี