รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 10:31 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ขอนแก่น
 
BLUE
ขอนแก่น
 
BLUE
ขอนแก่น
 
 
Remark :
BLUE
วงศ์วริศ  เอกอัคคอิทธิกุล
ขอนแก่น  
BLUE
ระพีพงษ์  โยหา
ขอนแก่น  
BLUE
ปภาวิน  จันทจร
ขอนแก่น  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
นครปฐม
 
WHITE
นครปฐม
 
WHITE
นครปฐม
 
 
Remark :
WHITE
ศุภากร  หงษ์เวียงจันทร์
นครปฐม  
WHITE
พิสิษฐ์  ไข่เกตุ
นครปฐม  
WHITE
กิตติธร  พุ้ยน้อย
นครปฐม