รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 10:20 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นครปฐม
 
BLUE
นครปฐม
 
BLUE
นครปฐม
 
 
Remark :
BLUE
ศิริขวัญ  ประทุมชัย
นครปฐม  
BLUE
ดรุณี  แจ่มศรี
นครปฐม  
BLUE
ศิริแก้ว  ประทุมชัย
นครปฐม  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
สมุทรปราการ
 
WHITE
สมุทรปราการ
 
WHITE
สมุทรปราการ
 
 
Remark :
WHITE
อรอัจฉรา  เพ็งรักษ์
สมุทรปราการ  
WHITE
วีรดา  ดีจันทึก
สมุทรปราการ  
WHITE
วุฒิรัตน์  เทศกิจ
สมุทรปราการ