รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ตรัง
 
WHITE
ตรัง
 
WHITE
ตรัง
 
 
Remark :
WHITE
ปิยะ  ฉายทุย
ตรัง  
WHITE
ภูศิริ  อาจหาญ
ตรัง  
WHITE
ผดุงเกียรติ  รอดกูล
ตรัง  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นครปฐม
 
BLUE
นครปฐม
 
BLUE
นครปฐม
 
 
Remark :
BLUE
ศุภากร  หงษ์เวียงจันทร์
นครปฐม  
BLUE
พิสิษฐ์  ไข่เกตุ
นครปฐม  
BLUE
กิตติธร  พุ้ยน้อย
นครปฐม