รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
น่าน
 
BLUE
น่าน
 
BLUE
น่าน
 
 
Remark :
BLUE
ทรงพล  ยงสุขสกุล
น่าน  
BLUE
รวิกร  ดอนพนัส
น่าน  
BLUE
ณัฐนนท์  หมื่นจินะ
น่าน  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
สุพรรณบุรี
 
WHITE
สุพรรณบุรี
 
WHITE
สุพรรณบุรี
 
 
Remark :
WHITE
ธรรมรัตน์  เรโนจันทร์
สุพรรณบุรี  
WHITE
วัชรบดินทร์  รังษีสุริยันต์
สุพรรณบุรี  
WHITE
วุฒิพงศ์  โสภาค
สุพรรณบุรี