รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 65
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 13:58 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ตรัง
 
 
Remark :
BLUE
ธัญวรัตน์  คีรีรัตน์
ตรัง  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
นครปฐม
 
 
Remark :
WHITE
ศิริขวัญ  ประทุมชัย
นครปฐม