รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 56
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 13:33 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
จันทบุรี
 
 
Remark :
WHITE
ณัฐนนท์  กงงอน
จันทบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นครปฐม
 
 
Remark :
BLUE
ธนโชติ  คำดี
นครปฐม