รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง สาย สาย B รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 53
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 13:08 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ชลบุรี
 
 
Remark :
BLUE
ยศพร  แสงศิริ
ชลบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ตรัง
 
 
Remark :
WHITE
จาริณี  แก้วหีด
ตรัง