รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 52
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 13:02 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
BLUE
กนกแข  งอมสระคู
ศรีสะเกษ  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
สกลนคร
 
 
Remark :
WHITE
อรนิดา  อินทร์หา
สกลนคร