รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง สาย สาย B รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 51
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 12:57 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
BLUE
ณิชกานต์  สัมมาฐิตากร
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ชลบุรี
 
 
Remark :
WHITE
พิมพ์งาม  งามล้วน
ชลบุรี