รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 33
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 11:51 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
จันทบุรี
 
 
Remark :
WHITE
สิทธิศักดิ์  แสงอินทร์
จันทบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ชลบุรี
 
 
Remark :
BLUE
นันทวัฒน์  เนินทอง
ชลบุรี