รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 11:49 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ปทุมธานี
 
 
Remark :
BLUE
ไกรวิชญ์  พึ่งสุข
ปทุมธานี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
ยะลา
 
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
ธนกฤต  คำชมภู
ยะลา