รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 26
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 11:35 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นครปฐม
 
 
Remark :
BLUE
ธนโชติ  คำดี
นครปฐม  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
น่าน
 
 
Remark :
WHITE
ณัฐนนท์  หมื่นจินะ
น่าน