รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 11:28 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ปทุมธานี
 
 
Remark :
BLUE
สุนทรีย์  ผ่องใส
ปทุมธานี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
ยะลา
 
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
ณัฏฐณิชา  บัตรจัตุรัส
ยะลา