รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 11:27 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
ศรีสะเกษ
 
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
สิวินีย์  สุรกา
ศรีสะเกษ  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
สมุทรปราการ
 
 
Remark :
BLUE
ณัฐวดี  พุฒน์อุดม
สมุทรปราการ