รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 11:25 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ชลบุรี
 
 
Remark :
WHITE
ยศพร  แสงศิริ
ชลบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
บุรีรัมย์
 
 
Remark :
BLUE
จิดาภา  ดีสุดหา
บุรีรัมย์