รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 10:51 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นครปฐม
 
 
Remark :
BLUE
จิรัชยา  ผ่องใส
นครปฐม  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ลำปาง
 
 
Remark :
WHITE
ณัฐธิดา  จันทนภานันท์
ลำปาง