รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 10:35 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ตรัง
 
 
Remark :
BLUE
ศุภชัย  ทองมาก
ตรัง  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
สุพรรณบุรี
 
 
Remark :
WHITE
วุฒิพงศ์  โสภาค
สุพรรณบุรี