รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 10:32 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark : ชนะBYE
BLUE
ยะลา
 
 
Remark : ชนะBYE
BLUE
ธนกฤต  คำชมภู
ยะลา  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ลพบุรี
 
 
Remark :
WHITE
ทศพร  ศรีสวัสดิ์
ลพบุรี