รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 64
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ชลบุรี
 
 
Remark :
BLUE
สุภาภรณ์  รุ่งเรือง
ชลบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
เพชรบูรณ์
 
 
Remark :
WHITE
โสรยา  พรมปาน
เพชรบูรณ์