รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 59
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 13:47 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
BLUE
ปริณญา  โภคทวีงาม
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
น่าน
 
 
Remark :
WHITE
รัชชย  เชียงทา
น่าน