รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงที่ 3 ฮีท คู่ที่ 58
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 13:40 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ปทุมธานี
 
 
Remark :
BLUE
เกียรติศักดิ์  ใจชื้น
ปทุมธานี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
เพชรบูรณ์
 
 
Remark :
WHITE
พัชรพนธ์  ยอดและ
เพชรบูรณ์