รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย สาย สาย B รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 46
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 12:45 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ชลบุรี
 
 
Remark :
BLUE
จักริน  คงสุข
ชลบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
เพชรบูรณ์
 
 
Remark :
WHITE
ธนากร  ชนะแก้ว
เพชรบูรณ์