รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 41
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 12:25 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ยะลา
 
 
Remark :
WHITE
ตัสนีม  อูเซ็ง
ยะลา  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ลำปาง
 
 
Remark :
BLUE
พิมญาดา  ลีลายุทธ
ลำปาง