รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 40
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 12:23 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ตรัง
 
 
Remark :
WHITE
กุลนัส  สีนวน
ตรัง  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นครปฐม
 
 
Remark :
BLUE
นรินทิพย์  อุไรรักษ์
นครปฐม