รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 34
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 12:04 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
BLUE
ปริณญา  โภคทวีงาม
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
สุพรรณบุรี
 
 
Remark :
WHITE
ธีมะ  เยาวพินิช
สุพรรณบุรี