รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 11:09 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ตรัง
 
 
Remark :
WHITE
ฐิตาพร  ศรีสุวรรณ
ตรัง  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นครปฐม
 
 
Remark :
BLUE
เกศยาณี  แสงสว่าง
นครปฐม