รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 10:52 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
จันทบุรี
 
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
สิงหนาท  สุกใส
จันทบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
สงขลา
 
 
Remark :
BLUE
ดุลยวัต  เพ็ชรสกุล
สงขลา