รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 10:41 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
ปทุมธานี
 
 
Remark : ชนะBYE
WHITE
เกียรติศักดิ์  ใจชื้น
ปทุมธานี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ยะลา
 
 
Remark :
BLUE
จิรพัฒน์  เพชรศรี
ยะลา