รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ตรัง
 
 
Remark :
WHITE
ผดุงเกียรติ  รอดกูล
ตรัง  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
น่าน
 
 
Remark :
BLUE
รวิกร  ดอนพนัส
น่าน