รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
19 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ขอนแก่น
 
 
Remark :
BLUE
วงศ์วริศ  เอกอัคคอิทธิกุล
ขอนแก่น  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ยะลา
 
 
Remark :
WHITE
ปิยพนธ์  ประเสริฐศรี
ยะลา