รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
19 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
น่าน
 
 
Remark :
BLUE
วรกานต์  แสนคำสอ
น่าน  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ยะลา
 
 
Remark :
WHITE
อาญา  ขุนตามา
ยะลา