รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
19 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
-
ผล
-
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
พิษณุโลก
 
 
Remark :
BLUE
พสิษฐ์  แซ่ลิ้ม
พิษณุโลก  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
หนองบัวลำภู
 
 
Remark :
WHITE
เทวา  ครอบสีกุล
หนองบัวลำภู