รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 40
วันที่
24 มีนาคม 2561 เวลา 15:15 น.
สนาม
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
เชียงราย
1
 
 
 
Remark :
12
กรกมล  รู้คิด
เชียงราย
15
อภิญญา  รัตนไตร
เชียงราย
13
ปฏิพร  พงศ์ปิติไพบูลย์
เชียงราย
2
ดวงฤทัย  ไวตะนันท์
เชียงราย
10
วิริยา  อ่อนนวล
เชียงราย
14
ปวีณา  กาสโอสถ
เชียงราย
16
ณิชารีย์  สุทธใจดี
เชียงราย
9
เกศิณี  เสนาธนศักดิ์
เชียงราย
1
วิรัลยุพา  อินทร์จันทร์
เชียงราย
5
นันท์นภัส  มูลจะคำ
เชียงราย
3
พัชยา  ศรีพิชัย
เชียงราย
7
เจนนิต้า  ยังชิโต
เชียงราย
 
 
3
สงขลา
 
 
 
Remark :
11
นริศรา  สมฤทธิ์
สงขลา
3
อานันตยา  เรืองลักษณ์
สงขลา
5
พรประภา  ปานอ่อน
สงขลา
7
จีรนันท์  หวานหู
สงขลา
10
ขวัญมณี  พิทักษ์
สงขลา
8
สุภาพร  กลิ่นรักษา
สงขลา
12
นูรีย๊ะ  มะหลี
สงขลา
2
สมิดา  เปียทนงค์
สงขลา
9
รัตติกาล  รักนวล
สงขลา
6
จณิตา  สุบินรัตน์
สงขลา
1
โซเฟีย  บือราเฮง
สงขลา
4
นฤมล  มะเทวิน
สงขลา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye