รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 39
วันที่
24 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น.
สนาม
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
ปทุมธานี
0
 
 
 
Remark :
5
ศุภาวรรณ  พรามเริก
ปทุมธานี
2
ธีร์สุดา  คำมะโน
ปทุมธานี
6
พรนภัส  วงษ์พรม
ปทุมธานี
4
พรนัชชา  วงษ์พรม
ปทุมธานี
7
สุภาพร  ศรีภิรมย์
ปทุมธานี
1
วรรณิศา  โนใหม่
ปทุมธานี
9
บุณยาพร  แสนชัย
ปทุมธานี
3
สุวพิชญ์  สุวรรณสิงห์
ปทุมธานี
11
บัญจรัตน์  ฤทธิพันธ์
ปทุมธานี
12
ปรายฟ้า  กุดแถลง
ปทุมธานี
8
สายชล  ทองสุข
ปทุมธานี
10
อรอนงค์  เวชพราหมณ์
ปทุมธานี
 
 
3
พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
Remark :
7
อารีย์  สีหมอก
พระนครศรีอยุธยา
3
อมลรดา  ฤกษ์สว่าง
พระนครศรีอยุธยา
11
จณิสตา  ทองยศ
พระนครศรีอยุธยา
4
ณัชชา  เมืองโคตร
พระนครศรีอยุธยา
5
สิริรัตน์  ใจตรง
พระนครศรีอยุธยา
2
วรัญญา  ศรีละออ
พระนครศรีอยุธยา
8
มาดีนา  ดอเลาะ
พระนครศรีอยุธยา
1
ธิดารัตน์  หมีนพราน
พระนครศรีอยุธยา
9
ซัมซุ  เซ็ง
พระนครศรีอยุธยา
10
ซาเวียตต้า  ลือภูเขียว
พระนครศรีอยุธยา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye