รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย ข รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 38
วันที่
24 มีนาคม 2561 เวลา 12:45 น.
สนาม
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
นครราชสีมา
0
 
 
 
Remark :
10
เอกภพ  นามวิจิตร
นครราชสีมา
6
สุทธิพงษ์  พิมวันนา
นครราชสีมา
9
ภาณุพงษ์  เงินโพธิ์
นครราชสีมา
3
ภาณุกร  ภูมิโคกรักษ์
นครราชสีมา
5
พิพัฒน์  ไกยะวินิจ
นครราชสีมา
7
บริณัย  ปะโมนะตา
นครราชสีมา
2
พงศกร  ทองคำ
นครราชสีมา
8
พงศกร  ศรีพลกรัง
นครราชสีมา
1
ณรงค์ฤทธิ์  จันทสิงห์
นครราชสีมา
4
ชาญวิทย์  ราชตรี
นครราชสีมา
11
อานนท์  ยศสันเทียะ
นครราชสีมา
12
จตุพล  ดุจมยูร
นครราชสีมา
 
 
3
นครสวรรค์
 
 
 
Remark :
12
สุระเดช  คำหอม
นครสวรรค์
3
อภิวิชญ์  พิมพ์บุญญามาศ
นครสวรรค์
8
ชัยวัฒน์  ถุงคำ
นครสวรรค์
10
ณัฐพงศ์  แคะนาค
นครสวรรค์
6
ณัฐดนัย  ทักขิณะ
นครสวรรค์
11
ธนาพงศ์  อินเลี้ยง
นครสวรรค์
1
อัษฎาวุธ  เมืองมาละ
นครสวรรค์
5
ณัฐภูมิ  ฉิมมุดฉา
นครสวรรค์
7
ธูปดิษฐ์  พระพุทธ
นครสวรรค์
9
พิพัฒน์  จันทร์สุขศรี
นครสวรรค์
2
ภุชิสส์  เอียดเกลี้ยง
นครสวรรค์
4
ชัยพงศ์  แย้มเอิบสิน
นครสวรรค์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye