รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 36
วันที่
24 มีนาคม 2561 เวลา 10:15 น.
สนาม
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
ขอนแก่น
3
 
 
 
Remark :
2
อนวัช  อินทะนิต
ขอนแก่น
7
เกริกพงษ์  เพ็ญสุข
ขอนแก่น
10
ธนากร  สุวรรณศรี
ขอนแก่น
5
อดิเทพ  แก้วพรหม
ขอนแก่น
12
ธนทัต  ทวีรัตน์
ขอนแก่น
4
นัฐพล  นันทะ
ขอนแก่น
8
ภาณุพงค์  ถานัน
ขอนแก่น
3
ศรันย์  ปทุมสังข์
ขอนแก่น
9
จักรกฤษณ์  จันทร์ไตร
ขอนแก่น
11
วริศ  กลิ่นหอม
ขอนแก่น
6
พิทักศิป์  ห้าวจันทึก
ขอนแก่น
1
โกญจนาท  ชุดชุมแพ
ขอนแก่น
 
 
1
สระบุรี
 
 
 
Remark :
9
ฉัตรมงคล  เมืองกลาง
สระบุรี
1
กฤษฎา  อิ่มใจ
สระบุรี
11
สมัชญ์  พฤกษ์วังขาว
สระบุรี
4
รุ่งนิรัน  แสงศรี
สระบุรี
10
ปรัชญา  ขอพร
สระบุรี
2
เกียรติศักดิ์  ศรีคำ
สระบุรี
19
พิชัย  ศรีสุรักษ์
สระบุรี
5
สุรเกียรติ  นาคใหญ่
สระบุรี
7
ณัฐวุฒิ  พรมดวง
สระบุรี
3
โชคทวี  ถาพร
สระบุรี
6
สุนทร  จันทบุลม
สระบุรี
8
รัตติพล  แน่นอุดร
สระบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye