รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 35
วันที่
24 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
กรุงเทพมหานคร
0
 
 
 
Remark :
8
สรนันต์  น่วมพารา
กรุงเทพมหานคร
1
ชนาธิป  ชำนาญป่า
กรุงเทพมหานคร
7
อับราฮัม  แอนโคมาห์
กรุงเทพมหานคร
2
ภูวนาท  ยะสาร
กรุงเทพมหานคร
11
พชรพล  พวงบุบผา
กรุงเทพมหานคร
12
ธนภัทร  แสงแดง
กรุงเทพมหานคร
6
ณัธพล  นับแสน
กรุงเทพมหานคร
9
นันทวัฒน์  เกรียงเลิศ
กรุงเทพมหานคร
3
สุทธิพงษ์  ดรหลักคำ
กรุงเทพมหานคร
10
วัชรชัย  แบ่งจิตต์
กรุงเทพมหานคร
5
กฤตวัฒน์  อินมณี
กรุงเทพมหานคร
4
กฤษฎา  หงษ์เวียงจันทร์
กรุงเทพมหานคร
 
 
3
สุพรรณบุรี
 
 
 
Remark :
7
หิรัญ  แซ่กัง
สุพรรณบุรี
9
เดชวัฒน์  แจ้งสว่าง
สุพรรณบุรี
8
นัฐวุฒิ  แดงมณี
สุพรรณบุรี
2
กิตติ  ฮวบเจริญ
สุพรรณบุรี
10
ปิยะ  บ๋วยเฮง
สุพรรณบุรี
1
พุฒิพงศ์  องอาจ
สุพรรณบุรี
6
ปาราเมศ  แสงคง
สุพรรณบุรี
4
คงกะพัน  ทองขาว
สุพรรณบุรี
3
จักรแก้ว  จูเชียร
สุพรรณบุรี
5
ราชันย์  ประกอบปราณ
สุพรรณบุรี
11
กันตภณ  พวงพิลา
สุพรรณบุรี
12
ฐิติพันธุ์  จันทร์ธุรส
สุพรรณบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye