รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย ไม่ระบุ รอบ พบกันหมด
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
0
9
8
3
0
0
20
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
0
8
9
8
0
0
25
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
0
6
9
4
0
0
19
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี
107
 ภูริพงษ์  แซ่ลี้
คู่ที่ 1  
106
 ณภัทร  ธรรมาธิคม
คู่ที่ 2  
106
 ณภัทร  ธรรมาธิคม
คู่ที่ 3  
107
 ภูริพงษ์  แซ่ลี้
คู่ที่ 3  
423
 ณัฐภัทร  คงสุข
คู่ที่ 1  
424
 ธนชาติ  รัตนภิรมย์
คู่ที่ 2  
424
 ธนชาติ  รัตนภิรมย์
คู่ที่ 3  
425
 ธนิท  ปลอดภัย
คู่ที่ 3