รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
4
6
5
0
0
15
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
12
11
11
0
45
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
1
7
14
7
7
0
35
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
6
5
11
11
11
44
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
2
11
11
3
9
9
43
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี
101
 ธนนันท์  ตัณฑกูล
คู่ที่ 1  
103
 วีรภัทร  พุฒิคุณเกษม
คู่ที่ 2  
104
 ศุภกร  ปานเขาย้อย
คู่ที่ 3  
220
 นาวิน  เมฆอัมพร
คู่ที่ 1  
223
 อนุวัฒน์  สังข์ด้วง
คู่ที่ 2  
221
 พันธ์กานต์  ภูวดิน
คู่ที่ 3