รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
9
11
11
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
1
11
6
8
1
0
26
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
7
6
6
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
0
7
7
6
0
0
20
-
คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
9
5
11
0
0
25
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
11
11
13
0
0
35
-
คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
10
11
0
43
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
1
3
4
12
3
0
22
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร ระนอง
111
 มนอัปสร  สฤษดิ์อภิรักษ์
คู่ที่ 1  
108
 ฐาปนี  พรมมา
คู่ที่ 2  
110
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 3  
111
 มนอัปสร  สฤษดิ์อภิรักษ์
คู่ที่ 4  
108
 ฐาปนี  พรมมา
คู่ที่ 5  
408
 อัคราพร  ดวงจันทร์
คู่ที่ 1  
406
 จิณห์นิภา  เสวตรบุตร
คู่ที่ 2  
405
 โบว์ชมพู  ทองสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
406
 จิณห์นิภา  เสวตรบุตร
คู่ที่ 4  
408
 อัคราพร  ดวงจันทร์
คู่ที่ 5