รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
24 มีนาคม 2561 เวลา 09:40 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
เชียงใหม่
0
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
0
-
-
0
 
Remark :
5
เสาวรัตน์  ทาเกิด
เชียงใหม่  
7
นรินทร์ฑนา  อาจหาญ
เชียงใหม่  
10
เบญจวรรณ  แสงฉาย
เชียงใหม่  
9
ชนิกานต์  ลานทอง
เชียงใหม่  
1
นรีกานต์  คำหาบ
เชียงใหม่  
3
วรัชญา  ไทยยันโต
เชียงใหม่  
2
อรอนงค์  กาวิไชย
เชียงใหม่  
14
ศิริลักษณ์  หวลหงษ์
เชียงใหม่  
8
จุฑาทิพย์  ต๊ะแก้ว
เชียงใหม่  
10
เบญจมาศ  ทะกลกิจ
เชียงใหม่  
6
ปิยะฉัตร  คันธรส
เชียงใหม่  
17
อารียา  จันทร์ดี
เชียงใหม่  
15
กัลยาณี  คำเปี้ย
เชียงใหม่  
16
เดมี่  อุปสุข
เชียงใหม่  
40
นครราชสีมา
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
3
1
-
-
26
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
2
0
-
-
14
 
Remark :
5
กนกพร  สีทอง
นครราชสีมา  
13
จรรญา  เพลงเสนาะ
นครราชสีมา  
1
อารยา  เพียรค้า
นครราชสีมา  
8
เสาวลักษณ์  รัตนจันทร์
นครราชสีมา  
7
ศุภัตน์  ชินสุข
นครราชสีมา  
9
จุฬารัตน์  นาวัง
นครราชสีมา  
4
เกวลิน  หว่านนา
นครราชสีมา  
10
เพชรชมพู  แก้วอำนาจ
นครราชสีมา  
2
กัลยกร  การเพียร
นครราชสีมา  
14
ปราถนา  ภิญโญ
นครราชสีมา  
3
นริศรา  เพลงเสนาะ
นครราชสีมา  
11
ชนิกานต์  เปลี่ยนจันอัด
นครราชสีมา  
6
อริสา  ริมหมู่ดี
นครราชสีมา  
12
จันทมณี  แสมาย
นครราชสีมา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ