รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์


รายการ ปันจักสีลัต - ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย  ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  .None
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 17:45 น.
สนาม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
คู่ที่
ชื่อ - สกุล
จังหวัด
คะแนน
อันดับ
หมายเหตุ
1
อนุชา  บุญชู
ฉะเชิงเทรา
453
1
2
ดาฮาลัน  เปาะดิงซามู
นนทบุรี
446
2
3
ฮาฟิต  อาแด
สงขลา
443
3
4
ชาญชล  แจ่มจันทร์ เพชรบุรี 439    
5
อิฟฟาน  บีรูวาเหตุ
ยะลา
435
6
ภาณุพงศ์  หอมจีน
ชลบุรี
423