รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 38
วันที่
29 มีนาคม 2561 เวลา 11:30 น.
สนาม
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ศรีสะเกษ
21
 
 
Remark :
34
วัชระพล  จันเทศ
ศรีสะเกษ  
37
สิรวุฒิ  ไชยทา
ศรีสะเกษ  
43
ภูริพัฒน์  แก้วมา
ศรีสะเกษ  
5
ณัฐนันท์  พระมาลัย
ศรีสะเกษ  
6
ทรงศักดิ์  เจริญกุล
ศรีสะเกษ  
20
วิษณุ  ภูหอม
ศรีสะเกษ  
1
ธนพล  สืบสิมมา
ศรีสะเกษ  
2
อานนท์  พุฒอุดม
ศรีสะเกษ  
7
ณรงค์ฤทธิ์  ศิรินัย
ศรีสะเกษ  
4
ขจรวิทย์  แสงสันต์
ศรีสะเกษ  
41
นพพล  บุญเฟรือง
ศรีสะเกษ  
22
พัฒน  ช่างถม
ศรีสะเกษ  
33
ณรงค์ศักดิ์  หาญรบ
ศรีสะเกษ  
19
ธนพัฒน์  เหลานาคำ
ศรีสะเกษ  
25
ปิยวัตร  ปิดตาระโพธิ์
ศรีสะเกษ  
21
กิตติเทพ  ศรีนวล
ศรีสะเกษ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
15
16
-
-
38
สมุทรปราการ
 
 
Remark :
9
เอกอนันต์  นิติรักษา
สมุทรปราการ  
88
กิตติภัทร์  เถาว์ชาลี
สมุทรปราการ  
14
ปฎิทิน  ลิ้มเจริญ
สมุทรปราการ  
77
อนันท์ชัย  ภูเดช
สมุทรปราการ  
2
ธีรพัฒน์  เท่าเทียมตน
สมุทรปราการ  
19
ปฏิภาณ  สายทอง
สมุทรปราการ  
33
พงศภัค  สุวัตถุดี
สมุทรปราการ  
4
พงศพล  สุขชิต
สมุทรปราการ  
15
อภิสิทธิ์  จงกลาง
สมุทรปราการ  
11
ทัศรุจ  เพ็งรักษ์
สมุทรปราการ  
6
ศตายุ  มูลจัด
สมุทรปราการ  
20
รนกร  วงศ์สุนทร
สมุทรปราการ  
3
พีรวัศ  เขียวสวัสดิ์
สมุทรปราการ  
18
สหฤทธิ์  บัวคำ
สมุทรปราการ  
10
ณัฐดนัย  รักษาวงค์
สมุทรปราการ  
7
กฤติพงศ์  รักษาวงค์
สมุทรปราการ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
17
21
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม