รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 37
วันที่
29 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ขอนแก่น
37
 
 
Remark :
3
จินดารัตน์  เนตรสุภาพ
ขอนแก่น  
11
บุษราคัม  เหลาขัติยะ
ขอนแก่น  
9
จันทิมา  พรมหญ้าคา
ขอนแก่น  
5
ปภัสราภรณ์  โนนสงคราม
ขอนแก่น  
13
ศุภลักษณ์  เสาเปรีย
ขอนแก่น  
8
นันทิกา  ปัญญาคิด
ขอนแก่น  
16
สุกิจตา  โพธิ์กุล
ขอนแก่น  
14
ณัทพร  ขวัญจับ
ขอนแก่น  
1
อพิญญา  ชัยน้อย
ขอนแก่น  
4
พรไพลิน  ประสมศรี
ขอนแก่น  
6
ฌัชฎาภรณ์  ชัชวาลย์
ขอนแก่น  
10
กมลวรรณ  ศรีพอ
ขอนแก่น  
12
ชฎาพร  แสนศรี
ขอนแก่น  
2
กาญจนา  สามขุนทด
ขอนแก่น  
15
ปิยะนุช  ทะทุมมา
ขอนแก่น  
7
อภิญญา  ศรสิงห์
ขอนแก่น  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
19
18
-
-
29
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
35
วรรณา  บุตรจันทร์
ศรีสะเกษ  
25
เปี่ยมปิติพร  ทรงศรีสวัสดิ์
ศรีสะเกษ  
21
ศศิวิมล  ทาสีดา
ศรีสะเกษ  
17
ณัฐรัตน์  เหลืองอ่อน
ศรีสะเกษ  
33
สายน้ำ  จำปาทอง
ศรีสะเกษ  
18
ณิชาดา  วชิมาเภท
ศรีสะเกษ  
1
ชลลดา  จันบัวลา
ศรีสะเกษ  
2
บุษราภรณ์  สายพงษ์
ศรีสะเกษ  
37
มนทกานต์  กล่อมจิตร
ศรีสะเกษ  
36
พิกุล  ระยับศรี
ศรีสะเกษ  
29
กิ่งลภา  พรมสุภะ
ศรีสะเกษ  
19
หนึ่งฤทัย  คนที
ศรีสะเกษ  
5
นัทวรรณ  ครอบบัวบาน
ศรีสะเกษ  
4
พจมาน  กิจวรกุล
ศรีสะเกษ  
13
ธนภรณ์  ขุนภักนา
ศรีสะเกษ  
3
วลัยพร  พงษ์สุระ
ศรีสะเกษ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
15
14
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม