รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 38
วันที่
29 มีนาคม 2561 เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สมุทรปราการ
2
 
 
Remark :
77
อาทิตย์  จิรภัทรเมธี
สมุทรปราการ  
55
ฐิติกร  ธรรมเที่ยง
สมุทรปราการ  
1
กนกพล  สีเหลือง
สมุทรปราการ  
9
ชัยวัฒน์  สินสุวรรณ
สมุทรปราการ  
99
รัตนชัย  จันทร์โชติ
สมุทรปราการ  
24
สหัสวรรษ  งามสวย
สมุทรปราการ  
10
พงษ์เพชร  พนิรัมย์
สมุทรปราการ  
66
นราวิชญ์  ยืนยัง
สมุทรปราการ  
11
พุทธิพงศ์  ภูตน
สมุทรปราการ  
88
รชตะ  แก้วรอดฟ้า
สมุทรปราการ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
-
1
1
-
1
อุบลราชธานี
 
 
Remark :
20
สรรเพชญ  ทองเนตร
อุบลราชธานี  
88
อนุชา  สุขจันทร์
อุบลราชธานี  
6
สุรศักดิ์  เหวนวิเศษ
อุบลราชธานี  
16
สันติสุข  แก่นอาษา
อุบลราชธานี  
19
ธนพล  ภูคำสัน
อุบลราชธานี  
9
ศักรินทร์  คำใส
อุบลราชธานี  
5
อนุพล  ไชยทุม
อุบลราชธานี  
18
วรวุฒิ  พวงมณี
อุบลราชธานี  
17
จักรพรรดิ์  ประทุมมัง
อุบลราชธานี  
10
ศตวรรษ  ทองคับ
อุบลราชธานี  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
1
-
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม