รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ไม่ระบุ คู่ที่ 1
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
9
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
4
-
3
-
-
 
ครึ่งแรก
นฤมล มานะจิตร์ 15'
ปิยธิดา เพ็ชรากาล 18'

ครึ่งหลัง
วรรณภา ผึ่งผดุง 32'
นฤมล มานะจิตร์ 29'
เตชินี พรหมนาค 31'
เนตรถพร ศรีประภา 30'

เตะจุดโทษ
ลดาวัลย์ กลิ่นบุญแก้ว 40'
ปิยธิดา เพ็ชรากาล 40'
เดือนเพ็ญ พรมมี 40'

Remark :
2
สุธาสินี  ขันหมื่นไวย์
กรุงเทพมหานคร  
8
ยุภาวดี  ชาแดง
กรุงเทพมหานคร  
4
ชนม์พิชา  หอมไสย
กรุงเทพมหานคร  
14
เนตรถพร  ศรีประภา
กรุงเทพมหานคร  
1
วรรณภา  ผึ่งผดุง
กรุงเทพมหานคร  
13
สุจิตรา  พูนแก้ว
กรุงเทพมหานคร  
10
เตชินี  พรหมนาค
กรุงเทพมหานคร  
7
ลดาวัลย์  กลิ่นบุญแก้ว
กรุงเทพมหานคร  
6
ศุภกานต์  โพล้งหิรัญ
กรุงเทพมหานคร  
11
เดือนเพ็ญ  พรมมี
กรุงเทพมหานคร  
12
ชลนภา  เลิศยะโส
กรุงเทพมหานคร  
5
กุลกัญยา  นินละเอียด
กรุงเทพมหานคร  
3
นฤมล  มานะจิตร์
กรุงเทพมหานคร  
9
ปิยธิดา  เพ็ชรากาล
กรุงเทพมหานคร  
8
สุพรรณบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
3
-
2
-
-
 
ครึ่งแรก
ภัทรวรินทร์ เนื้อทอง 1'
แพรพลอย ห้วใจเพ็ชร 8'
หทัยภัทร เพิ่มเติม 17'

ครึ่งหลัง
ภัทรวรินทร์ เนื้อทอง 38'
หทัยภัทร เพิ่มเติม 39'
วานุสสา เพ็ชรวงค์ 33'

เตะจุดโทษ
นิฐิพร แก้วเรือง 40'
ภัทรวรินทร์ เนื้อทอง 40'

Remark :
9
แพรพลอย  ห้วใจเพ็ชร
สุพรรณบุรี  
11
ณัฐชา  อสิพงษ์
สุพรรณบุรี  
3
ภัทรวรินทร์  เนื้อทอง
สุพรรณบุรี  
10
หทัยภัทร  เพิ่มเติม
สุพรรณบุรี  
1
ยศวดี  ทองคำ
สุพรรณบุรี  
7
รสิตา  เปี๊ยะภิรมย์
สุพรรณบุรี  
2
รัตนากร  โปร่งจิต
สุพรรณบุรี  
4
พลอย  มะลิทอง
สุพรรณบุรี  
8
นิฐิพร  แก้วเรือง
สุพรรณบุรี  
13
วานุสสา  เพ็ชรวงค์
สุพรรณบุรี  
5
หนึ่งฤทัย  สรหงษ์
สุพรรณบุรี  
12
เกวลี  ภูมิอินทร์
สุพรรณบุรี  
14
ลัลน์ลลิต  วิชชุไตรภพ
สุพรรณบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :