รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบสอง สาย ข คู่ที่ 26
วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ขอนแก่น
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
1
-
3
-
-
 
ครึ่งแรก
ชนิสรา ปลอดโปร่ง 18'
จิราภร พุ่มทอง 7'

ครึ่งหลัง
จิราภร พุ่มทอง 34'

เตะจุดโทษ
จิราภร พุ่มทอง 40'
ชนาภา ภูมิคอนสาร 40'
ดาราวลี ชิตทอง 40'

Remark :
6
ชนิสรา  ปลอดโปร่ง
ขอนแก่น  
12
ชนาภา  ภูมิคอนสาร
ขอนแก่น  
1
ภูตะวัน  สืบมม
ขอนแก่น  
5
สิริรัตน์  พันธุ์นิยม
ขอนแก่น  
4
จุฑาทิพย์  พลทา
ขอนแก่น  
13
พัชราภรณ์  บุญพร้อม
ขอนแก่น  
3
วรรณพร  มาตขาว
ขอนแก่น  
8
อริสรา  วิชัย
ขอนแก่น  
2
มธุริน  พูลวงษ์
ขอนแก่น  
9
ฐิติกานต์  วงษ์ขันธ์
ขอนแก่น  
7
นุชนาฏ  ธรรมวาโร
ขอนแก่น  
10
จิราภร  พุ่มทอง
ขอนแก่น  
11
ดาราวลี  ชิตทอง
ขอนแก่น  
4
นครราชสีมา
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
1
-
1
-
-
 
ครึ่งแรก
นันทกานต์ หมอนพังเทียม 13'
เบญญทิพย์ เปลี่ยนไธสง 20'

ครึ่งหลัง
นันทกานต์ หมอนพังเทียม 30'

เตะจุดโทษ
อภิชญา ศรีวันชัย 40'

Remark :
5
วิภาวัส  โชมขุนทด
นครราชสีมา  
4
จารุวรรณ  ราชภูมิ
นครราชสีมา  
11
พิมพาภรณ์  วุฒิสิงห์ชัย
นครราชสีมา  
7
ยุภาพร  กองแก้ว
นครราชสีมา  
8
ปิยฉัตร  กลขุนทด
นครราชสีมา  
14
สุนิษา  อุ่นบุญ
นครราชสีมา  
15
อภิสมัย  รักไร่
นครราชสีมา  
13
อภิชญา  ศรีวันชัย
นครราชสีมา  
9
อุไรวรรณ  เจียกสูงเนิน
นครราชสีมา  
10
เบญญทิพย์  เปลี่ยนไธสง
นครราชสีมา  
12
กัณฑ์ชนก  กูบโคกกรวด
นครราชสีมา  
6
จิราภา  ลายเงิน
นครราชสีมา  
3
นันทกานต์  หมอนพังเทียม
นครราชสีมา  
1
จิราพร  อ่อนอก
นครราชสีมา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :